Baggeren in Muiderberg
Baggeren in MuiderbergVoor Waternet zijn wij momenteel de watergangen in en om Muiderberg aan het uitbaggeren. In de (B.O.B.M.)polder wordt de baggerspecie met een rupskraan direct over het land verspreid. In het stedelijk gebied wordt de baggerspecie met onze schuifboot naar de diverse overslaglocaties gebracht en vervolgens naar het depot van het consortium ‘SAAone’ (van het project A1/A6) getransporteerd.