Baggeren Polder Mijnden
Baggeren Polder MijndenDit najaar hebben we voor Stichting Waternet diverse watergangen in de polder en langs de Mijndensedijk bij Nieuwersluis-Mijnden uitgebaggerd. Op de moeilijk bereikbare locaties hebben we de baggerspecie met een elektrisch aangedreven zuiger(tje) opgezogen en via 200meter leiding op de nabij gelegen weilanden gespoten.

Het overige deel van de baggerspecie is met een 5-tons en een 18-tons rupkraan (beiden met verlenggiek) uitgebaggerd en direct op de kant gezet.