Baggeren Ankeveen
baggeren Ankeveen Langs het Hollands End en in het achterliggende poldergebied in Ankeveen zijn we voor stichting Waternet de watergangen aan het uitbaggeren. De baggerspecie (klasse B niet-verspreidbaar) uit de watergangen langs het Hollands End wordt afgevoerd naar het depot De Hooge Kampse Plas in Groenekan en naar het depot De Nieuwe Hemweg in Amsterdam. De baggerspecie uit de achterliggende polder (klasse A en B verspreidbaar) wordt direct op de kant gezet.